Rada Naukowa PSB

Rada Naukowa to kilkudziesięcioosobowe gremium wybitnych postaci ze świata polskiej nauki: historyków, historyków nauki, sztuki, literatury, muzyki i teatru; wielu z nich kieruje pracami muzeów, archiwów i in. instytucji naukowych. Rada Naukowa ocenia końcowy efekt pracy twórców Słownika: autorów i zespołu redakcyjnego, a jej opinie są pomocne w dalszych pracach nad PSB.

Spotkania Rady Naukowej odbywają się po opublikowaniu kolejnych 2 tomów Słownika.

Od r. 2022 Radzie Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki. Jest historykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinie historii społecznej XIX i XX w. oraz antropologii historycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Rady Naukowej PSB (kadencja 2022- 2025):

Przewodniczący:
Mędrzecki Włodzimierz

Profesorowie:
Aleksandravičius Egidijus (Kowno)
Anusik Zbigniew (Łódź)
Baczkowski Michał (Kraków)
Barańska Anna (Lublin)
Barciak Antoni (Katowice)
Biegański Zdzisław (Bydgoszcz)
Bieniak Janusz (Warszawa)
Borkowska Grażyna (Warszawa)
Borowski Andrzej (Kraków)
Borzyszkowski Józef (Gdańsk)
Butterwick-Pawlikowski Richard (Londyn – Warszawa)
Chojnowski Andrzej (Warszawa)
Derwich Marek (Wrocław)
Dygdała Jerzy (Toruń)
Dzięczkowski Andrzej (Poznań)
Eisler Jerzy (Warszawa)
Filipowicz Mirosław (Lublin)
Friszke Andrzej (Warszawa)
Gąsiorowski Antoni (Poznań)
Grinberg Daniel (Białystok)
Grześkowiak-Krwawicz Anna (Warszawa)
Habielski Rafał (Warszawa)
Henning Hahn Hans (Oldenburg, Niemcy)
Hoff Jadwiga (Rzeszów)
Jakovenko Natalia (Kijów)
Janowski Maciej (Warszawa)
Jurek Tomasz (Poznań)
Kasparek Norbert (Olsztyn)
Kijas Artur (Poznań)
Kizwalter Tomasz (Warszawa)
Kostkiewiczowa Teresa (Warszawa)
Kovács István (Budapeszt)
Kowalski Waldemar (Kielce)
Kriegseisen Wojciech (Warszawa)
Kupisz Dariusz (Lublin)
Kunert Andrzej Krzysztof (Warszawa)
Lameński Lechosław (Lublin)
Lubelski Tadeusz Karol (Kraków)
Machcewicz Paweł (Warszawa)
Małłek Janusz (Toruń)
Mączyński Andrzej (Kraków)
Michalik Jan (Kraków)
Mikulski Krzysztof Jan (Toruń)
Mossakowski Stanisław (Warszawa)
Myszor Jerzy ks. (Katowice)
Nagielski Mirosław (Warszawa)
Nicieja Stanisław Sławomir (Opole)
Niebelski Zbigniew Eugeniusz (Lublin)
Obirek Stanisław (Warszawa)
Ostrowski Jan (Kraków)
Ożóg Krzysztof (Kraków)
Ptaszyński Maciej (Warszawa)
Ptaszyński Radosław (Szczecin)
Rachuba Andrzej (Warszawa)
Romanowski Andrzej (Kraków)
Rudnicki Szymon (Warszawa)
Samborska-Kukuć Dorota (Łódź)
Skubiszewski Piotr (Warszawa)
Stala Marian (Kraków)
Stola Dariusz (Warszawa)
Suchcitz Andrzej (Londyn)
Szarota Tomasz (Warszawa)
Szczerski Andrzej (Kraków)
Śliwiński Błażej (Gdańsk)
Śródka Andrzej (Warszawa)
Vošahlíková Pavla (Praga)
Wątor Adam (Szczecin)
Wnuk Rafał (Lublin)
Wołkowski-Wolski Marian
Wroniszewski Jan (Toruń)
Wróblewski Andrzej Kajetan (Warszawa)
Zielińska Zofia (Warszawa)
Zwierzykowski Michał (Poznań)