Pracownicy

Zakład PSB IH PAN

prof. dr hab. ANDRZEJ ROMANOWSKI – kierownik Zakładu, redaktor naczelny PSB

tel. 12 422 29 61

tel. 12 428 64 47

arom44@wp.pl

Pracownia Staropolska Zakładu PSB IH PAN

dr PATRYCJA GĄSIOROWSKA – kierowniczka Pracowni, zastępczyni redaktora naczelnego, redaguje biogramy postaci z X–XV w.

tel. 12 428 64 42
gasiorowska@ih.pan.krakow.pl

dr MARIA CZEPPE – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z XVIII w.

tel. 12 428 64 42
czeppe@ih.pan.krakow.pl

dr hab. AGNIESZKA BIEDRZYCKA – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z XVI–XVII w.

tel. 12 422 29 61
biedrzycka@ih.pan.krakow.pl

mgr EWA SZKLARSKA – sekretarz redakcji PSB, redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z XVII–XVIII w.

tel. 12 428 64 42
szklarska@ih.pan.krakow.pl

Pracownia XIX-XX w. Zakładu PSB IH PAN

prof. dr hab. STANISŁAW TADEUSZ SROKA – kierownik Pracowni, zastępca redaktora naczelnego PSB, redaguje biogramy postaci z XIX–XX w. ze szczególnym uwzględnieniem uczonych i techników

tel. 12 428 64 44
sroka@ih.pan.krakow.pl

dr hab. prof. IH PAN ELŻBIETA ORMAN – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z I poł. XIX w. oraz biogramy muzyków

tel. 12 428 64 44
orman@ih.pan.krakow.pl

dr AGATA BARZYCKA-PAŹDZIOR – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z II poł. XIX w.

tel. 12 428 64 44
barzycka@ih.pan.krakow.pl

mgr TOMASZ LATOS – redaktor naukowy odpowiedzialny za biogramy postaci z XIX/XX w.

tel. 12 428 64 44
latos@ih.pan.krakow.pl

mgr MARIUSZ RYŃCA – redaktor naukowy odpowiedzialny za biogramy postaci z XX w.

tel. 12 428 64 44
rynca@ih.pan.krakow.pl

mgr ANNA WIEKLUK-MARIANOWSKA – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z XX w. ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości

tel. 12 428 64 44
wiekluk@ih.pan.krakow.pl

Redaktorzy naukowi wyspecjalizowani (dziedzinowi)

mgr JOANNA DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z zakresu historii sztuki

tel.12 428 64 42
daranowska@ih.pan.krakow.pl

dr MAŁGORZATA KAMELA – redaktor naukowa odpowiedzialna za biogramy postaci z zakresu historii literatury i piśmiennictwa

tel. 12 428 64 42
kamela@ih.pan.krakow.pl

dr ROMAN WŁODEK – redaktor naukowy odpowiedzialny za biogramy postaci z zakresu historii teatru i filmu, (1/2 etatu)

tel. 12 428 64 42
wlodek@ih.pan.krakow.pl

Redaktorzy techniczni

dr LILIA KOWKIEL

mgr HALINA SMYRSKA

mgr KATARZYNA ONDERKA

Kontakt w sprawach technicznych i administracyjnych:

mgr BOŻENA BIGAJ

tel. 12 428 64 40
bigaj@ih.pan.krakow.pl

mgr JOLANTA KAWA

tel. 12 421 37 87
kawa@ih.pan.krakow.pl

Pracownicy

Zakład PSB IH PAN prof. dr hab ANDRZEJ ROMANOWSKI - kierownik Zakładu, redaktor naczelny PSB tel. 12 422 29 61 tel. 12 428 64 47 arom44@wp.pl