W PSB pracowali

W redakcji Polskiego Słownika Biograficznego pracowali w różnych okresach:

 • dr HELENA WERESZYCKA (wcześniej jako WANICZKÓWNA): w l. trzydziestych przygotowywała kartotekę biograficzną, w redakcji PSB od początku jako redaktor biogramów z XVIII wieku, sekretarz redakcji w l. 1958-76, zastępca redaktora naczelnego w l. 1976-7
 • dr HALINA KOWALSKA-KOSSOBUDZKA: w IH PAN od r. 1953, wieloletni redaktor biogramów z historii XVI-XVII w., kierownik Pracowni Staropolskiej w l. 1976-2002, zastępca redaktora naczelnego w l. 1977-2002
 • dr ALINA SZKLARSKA-LOHMANNOWA: w IH PAN od r. 1953, w redakcji PSB od r. 1971, redaktor biogramów z historii XX w., kierownik Pracowni XIX i XX wieku w l. 1976-99, zastępca redaktora naczelnego w l. 1977-99, członek Rady Naukowej PSB w l. 2005-8
 • mgr RÓŻA BIERNACKA (wcześniej jako JODŁOWSKA): związana z Pracownią Biograficzną od r. 1955, wieloletni redaktor historii sztuki, sekretarz redakcji w l. 1978-2003, p.o. kierownik Zakładu PSB w l. 1994-2003, od r. 2004 na emeryturze
 • prof.dr hab. IRENA HOMOLA-SKĄPSKA (wcześniej jako HOMOLA-DZIKOWSKA): związana z Pracownią Biograficzną od r. 1955, redaktor biogramów muzyków, następnie z historii XIX w., sekretarz redakcji w l. 1976-8, od r. 1999 na emeryturze; członek Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej PSB od r. 2005
 • dr ANDRZEJ A. ZIĘBA: autor wielu biogramów z historii XIX i XX w., w l. 1999-2003 redaktor, a w l. 2000-3 kierownik Pracowni XIX i XX w. oraz zastępca redaktora naczelnego
 • dr ELIGIUSZ KOZŁOWSKI (wiek XIX)
 • prof. dr hab. HENRYK KORCZYK (wiek XX)
 • mgr MARIA MICHALEWICZ (biblioteka, średniowiecze)
 • prof. dr hab. ROŚCISŁAW SKRĘT (literatura, teatr)
 • prof. dr hab. STANISŁAW BRZOZOWSKI (historia nauki)
 • mgr ZOFIA KŁOSIŃSKA (dział wydawniczy)
 • mgr ZOFIA STĄPOR (dział wydawniczy)
 • mgr MAREK REGULSKI (dział wydawniczy)
 • mgr EWA MALLY (dział wydawniczy)
 • mgr MARIA POLAŃSKA (dział wydawniczy)

a także m.in.:

 • prof. ANDRZEJ PILCH (wiek XX)
 • dr ANNA STRZELECKA (średniowiecze)
 • dr HENRYK KOTARSKI (wiek XVI i XVII, wojskowość)
 • JANINA SKOWROŃSKA (w red. przedwojennej, później – biblioteka)
 • STANISŁAW BURATYŃSKI (w red. przedwojennej)
 • PIOTR BŁOŃSKI (historia sztuki)
 • BARBARA BAL-KAMIŃSKA (dział wydawniczy)
 • KRYSTYNA RONIKIER (dział wydawniczy)
 • RUDOLF KAŁWAK (dział wydawniczy)
W-PSB-pracowali