Informacja o projekcie

„Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej Polskiego Słownika Biograficznego„ projekt w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”, nr NdS/541591/2021/2022; przyznane środki: 1 900 000 zł, 2022–2024, kierownik mgr Mariusz Ryńca.
Celem projektu jest opracowanie interdyscyplinarnej Listy Haseł do serii uzupełniającej „Polskiego Słownika Biograficznego” (PSB) obejmującej postacie zasłużone dla polskiej historii, kultury i myśli politycznej. W ciągu 24 miesięcy zostało stworzonych około 30 tys. rekordów osobowych, udostępnionych w domenie publicznej. Lista Haseł będzie podstawą do dalszych badań w obszarze humanistyki. Aby zainteresować społeczeństwo ważnymi postaciami z historii Polski, rozpoczęciu prac nad tzw. drugą serią „Polskiego Słownika Biograficznego” towarzyszyła akcja promocyjna w mediach, przede wszystkim w mediach społecznościowych.

W projekcie stworzono Listę Haseł do tzw. drugiej serii „Polskiego Słownika Biograficznego” złożoną z około 30 tys. rekordów osobowych zawierających następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim, lata życia, zawód i najważniejsze pełnione funkcje. Do każdego rekordu podano źródło informacji. Lista Haseł ma formę bazy danych z dedykowaną aplikacją udostępnioną na stronie internetowej PSB. Są w niej osoby, których biogramy nie znalazły się w wydawanej od 1935 r. serii podstawowej „Polskiego Słownika Biograficznego” ze względu na datę śmierci w trakcie wydania poszczególnych tomów, cenzury w okresie PRL oraz przyjętych zasad kwalifikacji (osoby zmarłe do końca 2000 r.).
Źródłem Listy Haseł są encyklopedie, słowniki i leksykony ogólnopolskie, lokalne i branżowe ukazujące się w Polsce jak i poza jej granicami. Baza jest edytowana również po zakończeniu projektu, do momentu rozpoczęcia wydawania zeszytów z gotowymi biogramami.

Projekt jest realizowany w Zakładzie Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii PAN w Krakowie.