Poprzednie zeszyty

Zeszyt 172 PSB, rozpoczynający się biogramem księcia mazowieckiego Stanisława i zawierający życiorysy kilkudziesięciu postaci o tym imieniu, był pierwszym zeszytem zaprezentowanym czytelnikom w roku 2003 na naszej nowoutworzonej stronie internetowej. Prezentacja ta zawierała zwięzły opis zawartości zeszytu, wykaz haseł z datami życia bohaterów oraz najciekawsze fragmenty. Od tamtej pory każdy NOWY ZESZYT anonsujemy w podobny sposób, a poprzedni w formie nieco skróconej, przenosimy tutaj:

Ukazał się w sierpniu 2023 r. Obejmuje hasła: Towarnicki Ambroży-Trembecki Onufry

Ukazał się w styczniu 2023 r. Obejmuje hasła: Tomicki Józef – Towarnicki Ambroży

Ukazał się w styczniu 2023 r. Obejmuje hasła: Tomasz, biskup płocki – Tomicki Józef

Ukazał się w grudniu 2021 r. Obejmuje hasła: Toeplitz Jerzy – Tomasz, biskup płocki

Ukazał się w lipcu 2021 r. Obejmuje hasła: Themerson Stefan – Toeplitz Jerzy

Ukazał się w lutym 2021 r. Obejmuje hasła: Tetmajer Adolf – Themerson Stefan

Ukazał się w lutym 2021 r. Obejmuje hasła: Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf

Ukazał się w listopadzie 2019 r. Obejmuje hasła:  Taube Johann – Teodorowicz Feliks

Ukazał się w czerwcu 2019 r. Obejmuje hasła:  Tarnowski Jan (1835-1894) – Taube Jerzy

Ukazał się w lipcu 2018 r. Obejmuje hasła: Tarło Stanisław – Tarnowski Jan (1835-1894)

Ukazał się w lutym 2018 r. Obejmuje hasła: Tansman Aleksander – Tarło Stanisław

Ukazał się we wrześniu 2017 r. Obejmuje hasła: Świrski Łukasz – Tanner Bernard

Ukazał się w czerwcu 2017 r. Obejmuje hasła: Święcicki Wojciech – Świrski Krik

Ukazał się w listopadzie 2016 r. Obejmuje hasła: Świerczewski Eugeniusz – Święcicki Wojciech

Ukazał się w sierpniu 2016 r. Obejmuje hasła: Śnigurski Jan – Świerczewski Eugeniusz

Ukazał się w lutym 2016 r. Obejmuje hasła: Śliwniak Józef – Świgurski Jan

Ukazał się w październiku 2015 r. Obejmuje hasła: Ścisławski Jan Jakub – Śliwka Karol

Ukazał się w lipcu 2015 r. Obejmuje hasła: Szynkiewicz Jakub – Ściskała Dominik

Ukazał się w 2014 r. Obejmuje hasła: Szymański Franciszek – Szynglarski Ignacy

Ukazał się w grudniu 2014 r. Obejmuje hasła: Szyjkowski Jan – Szymański Edward

Ukazał się w 2014 r. Obejmuje hasła: Szwencki Fryderyk – Szyjewski Andrzej

Ukazał się w grudniu 2013 r. Obejmuje hasła: Szumański Mieczysław – Szwencki Fryderyk

Ukazał się w listopadzie 2013 r. Obejmuje hasła: Szubert Wacław – Szumański Mieczysław

Ukazał się w czerwcu 2013 r. Obejmuje hasła: Szpilman Władysław – Szubert Wacław

Ukazał się w styczniu 2013 r. Obejmuje hasła: Szofman Gerszom – Szpilman Władysław

Ukazał się w listopadzie 2012 r. Obejmuje hasła: Szklarski Alfred – Szofman Gerszom

Ukazał się w sierpniu 2012 r. Obejmuje hasła: Szemiot Wacław – Szklarski Alfred

Ukazał się w listopadzie 2011 r. Obejmuje hasła: Szeliga Jan – Szemiot Stanisław

Ukazał się w maju 2011 r. Obejmuje hasła: Szczuka Stanisław – Szeliga Franciszek

Ukazał się w marcu 2011 r. Obejmuje hasła: Szczepański Feliks – Szczuka Stanisław

Ukazał się w listopadzie 2010 r. Obejmuje hasła: Szatzsznajder Leon – Szczepański Czesław

Ukazał się w czerwcu 2010 r. Obejmuje hasła: Szaniawski Józef – Szatzsznajder Leon

Ukazał się w marcu 2010 r. Obejmuje hasła:  Szafraniec Sykstus – Szaniawski Jozafat

Ukazał się w listopadzie 2009 r. Obejmuje hasła:  Syska Józef – Szafraniec Sykstus

Ukazał się w maju 2009 r. Obejmuje hasła:  Swolkień Bolesław – Syska Józef

Ukazał się w lutym 2009 r. Obejmuje hasła: Surmacki Leopold – Swolkień Bolesław

Ukazał się w październiku 2008 r. Obejmuje hasła: Sulistrowski Antoni – Surma Czesław

Ukazał się w maju 2008 r. Obejmuje hasła: Suchorzewski Jan – Sulistrowski Antoni

Ukazał się w lutym 2008 r. Obejmuje hasła: Stulgiński Ferdynand – Suchorzewski Jan

Ukazał się w październiku 2007 r. Obejmuje hasła: Strzelecki Wiesław – Stulgiński Ferdynand

Ukazał się w maju 2007 r. Obejmuje hasła: Strutyński Jan – Strzelecki Ryszard

Ukazał się w lutym 2007 r. Obejmuje hasła: Strepa Jakub – Strutyński Jan

Ukazał się we wrześniu 2006 r. Obejmuje hasła: Stpiczyński Wojciech – Strepa Jakub

Ukazał się w maju 2006 r. Obejmuje hasła: Stoiński Ksawery – Stpiczyński Wojciech

Ukazał się w marcu 2006 r. Obejmuje hasła: Sternfeld Ary – Stoiński Jan

Ukazał się w październiku 2005 r. Obejmuje hasła: Steinhagen Henryk – Sternfeld Ary

Ukazał się w maju 2005 r. Obejmuje hasła: Stefan z Jasieńca – Steinhagen Henryk

Ukazał się w kwietniu 2005 r. Obejmuje hasła: Stawicki Stanisław – Stefan z Jardanowic

Ukazał się w październiku 2004 r. Obejmuje hasła: Starzyński Bolesław – Stawiarski Seweryn

Ukazał się w październiku 2004 r. Obejmuje hasła: Starczewski Stanisław – Starzyński Bolesław

Ukazał się w kwietniu 2004 r. Obejmuje hasła: Staniszewska Konstancja – Starczewski Marian

Ukazał się w listopadzie 2003 r. Obejmuje hasła: Stanisław, ks. mazowiecki – Stanisz Tadeusz

Wykaz wszystkich haseł w wydanych tomach zobacz OPUBLIKOWANE HASŁA