Research Council

This 77-person committee is made up of prominent Polish scholars: historians, historians of science, art, literature, music and theater, many of whom direct the work of museums, archives and other academic institutions. The Research Council evaluates the final result of the work of the Dictionary’s creators: authors and the editorial team, and the Council’s opinions are helpful in further development of the PSB.
Research Council Meetings are held after the publication of each two volumes of the Dictionary.

Members of the Research Council (for the years 2022 – 2025):

Chair:
Mędrzecki Włodzimierz

Professors
Aleksandravičius Egidijus (Kowno)
Kupisz Dariusz (Lublin)
Anusik Zbigniew (Łódź)
Baczkowski Michał (Kraków)
Barańska Anna (Lublin)
Barciak Antoni (Katowice)
Biegański Zdzisław (Bydgoszcz)
Bieniak Janusz (Warszawa)
Borkowska Grażyna (Warszawa)
Borowski Andrzej (Kraków)
Borzyszkowski Józef (Gdańsk)
Butterwick-Pawlikowski Richard (Londyn – Warszawa)
Chojnowski Andrzej (Warszawa)
Derwich Marek (Wrocław)
Dygdała Jerzy (Toruń)
Dzięczkowski Andrzej (Poznań)
Eisler Jerzy (Warszawa)
Filipowicz Mirosław (Lublin)
Friszke Andrzej (Warszawa)
Gąsiorowski Antoni (Poznań)
Głębicka Ewa (Warszawa)
Grinberg Daniel (Białystok)
Grześkowiak-Krwawicz Anna (Warszawa)
Skubiszewski Piotr (Warszawa)
Habielski Rafał
Henning Hahn Hans (Oldenburg, Niemcy)
Hoff Jadwiga (Rzeszów)
Jakovenko Natalia (Kijów)
Janowski Maciej (Warszawa)
Jurek Tomasz (Poznań)
Kasparek Norbert (Olsztyn)
Kijas Artur (Poznań)
Kizwalter Tomasz (Warszawa)
Kostkiewiczowa Teresa (Warszawa)
Kovačs Istvan (Budapeszt)
Kowalski Waldemar (Kielce)
Kriegseisen Wojciech (Warszawa)
Kunert Andrzej Krzysztof (Warszawa)
Lameński Lechosław (Lublin)
Lubelski Tadeusz Karol (Kraków)
Małłek Janusz (Toruń)
Mączyński Andrzej (Kraków)
Michalik Jan (Kraków)
Mikulski Krzysztof Jan (Toruń)
Mossakowski Stanisław (Warszawa)
Myszor Jerzy ks. (Katowice)
Nagielski Mirosław (Warszawa)
Nicieja Stanisław Sławomir (Opole)
Niebelski Zbigniew Eugeniusz (Lublin)
Obirek Stanisław (Warszawa)
Ostrowski Jan (Kraków)
Ożóg Krzysztof (Kraków)
Ptaszyński Maciej
Ptaszyński Radosław
Rachuba Andrzej (Warszawa)
Romanowski Andrzej (Kraków)
Rudnicki Szymon (Warszawa)
Samborska-Kukuć Dorota (Łódź)
Stala Marian (Kraków)
Stola Dariusz
Suchcitz Andrzej (Londyn)
Szarota Tomasz (Warszawa)
Śródka Andrzej (Warszawa)
Szczerski Andrzej
Vošahlikova Pavla (Praga)
Wątor Adam (Szczecin)
Wnuk Rafał (Lublin)
Wołkowski-Wolski Marian
Wroniszewski Jan (Toruń)
Wróblewski Andrzej Kajetan (Warszawa)
Zielińska Zofia (Warszawa)
Zwierzykowski Michał (Poznań)