Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego tworzą wybitni znawcy różnych epok historycznych. Na posiedzeniach, odbywających się przed oddaniem kolejnych zeszytów PSB do druku, zgłaszają swoje uwagi i zastrzeżenia. Po ich uwzględnieniu życiorysy otrzymują swój ostateczny kształt i w takiej postaci zostają przesłane twórcom do autoryzacji.

Skład Komitetu Redakcyjnego (kadencja 2022 – 2025):

prof. Andrzej Romanowski – Redaktor Naczelny PSB (Kraków)
prof. Michał Baczkowski
prof. Wojciech Kriegseisen
prof. Paweł Machcewicz
prof. Eugeniusz Niebelski
prof. Krzysztof Ożóg
prof. Marian Stala
prof. Zofia Zielińska
prof. Michał Zwierzykowski