Poszukujemy autorów i spadkobierców autorów haseł z lat 1935 – 2008

Szanowni Państwo, W załączniku zamieszczamy listę autorów haseł opublikowanych w Polskim Słowniku Biograficznym od 1935 roku. Obok każdego nazwiska znajduje się miejsce zamieszkania autora w chwili ogłoszenia tekstu drukiem. Nazwy miejscowości wpisano na podstawie „List współpracowników” znajdujących się w kolejnych tomach Słownika.

Ponieważ Instytut Historii PAN podjął się digitalizacji oraz internetowego wydania PSB, zwracamy się z prośbą o wszelkie informacje dotyczące autorów. Osoby figurujące na liście prosimy o kontakt oraz informacje o aktualnych adresach. Zwracamy się też z prośbą o wszelkie na temat spadkobierców autorów, tj. osób, które na podstawie dziedziczenia nabyły autorskie prawa majątkowe po zmarłym twórcy.

Każda informacja może mieć znaczenie dla ustalenia spadkobierców, nawiązania z nimi kontaktu oraz zawarcia umowy, lub nadania utworowi statusu „dzieła osieroconego” w rozumieniu dyrektywy 2012/28/UE.

Autorskie prawa majątkowe trwają przez czas życia twórcy oraz 70 lat po jego śmierci – w tym przypadku przechodzą na spadkobierców. Po upływie 70 lat od śmierci twórcy autorskie prawa majątkowe wygasają. Korzystanie z utworów w okresie trwania autorskich praw majątkowych wymaga zawarcia umowy z osobami uprawnionymi. Stąd nasza prośba o umożliwienie kontaktu z autorami lub ich spadkobiercami w celu zawarcia umowy o korzystanie z biogramów na cyfrowych polach eksploatacji.

Lista autorów haseł napisanych dla PSB jest dostępna tutaj.

Nasz Adres:
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
email: ipsb@ih.pan.krakow.pl
telefon: 0-12 428-64-40
fax: 0-12 421-37-87

Prof. dr hab. Andrzej Romanowski
Redaktor Naczelny
Polskiego Słownika Biograficznego

Lista autorów haseł napisanych dla PSB: