Zapraszamy na konferencję

 

Zapraszamy na konferencję „Polski Słownik Biograficzny” imprimis podsumowującą projekt Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej „Polskiego Słownika Biograficznego” realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (NdS/541591/2021/2022) w Zakładzie Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się 6 marca 2024 r. w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie o godzinie 10.30. Z wydarzenia będzie realizowany bezpośredni streaming na naszym profilu na Facebooku: Fb.com/polskislownikbiograficzny

 

Program konferencji

10.30 Prof. Andrzej Romanowski: Wprowadzenie

10.45 Dr Maria Czeppe: Bohaterowie, autorzy i redaktorzy

11.00 Dr hab. Agnieszka Biedrzycka:

Kozacy, Rusini, Ukraińcy w opublikowanych i planowanych hasłach „Polskiego Słownika Biograficznego”

11.15 Dr hab. Elżbieta Orman, prof. IH PAN:

Elementy mikrohistorii w biogramach „Polskiego Słownika Biograficznego”

11.30 Dyskusja

Przerwa

12.15 Dr Agata Barzycka-Paździor:

Kanon biogramu „Polskiego Słownika Biograficznego” w teorii i praktyce redakcyjnej

12.30 Mgr Mariusz Ryńca:

Podsumowanie projektu ministerialnego: Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej „Polskiego Słownika Biograficznego”

12.45 Dyskusja

Patronat medialny konferencji