Posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego

Zapraszamy na posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego,  które  odbędzie się w dniu  24 maja 2024 r. (piątek) o  godz. 10.30  w Dużej Auli na I piętrze gmachu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Zapraszamy na transmisję na żywo na kanale YouTube PSB:

https://youtube.com/live/mkn3hv6wOT0?feature=share

Porządek obrad:

  1. Powitanie uczestników posiedzenia.
  2. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego PSB za tomy 52, 53 i 54.
  3. Referaty recenzujące tomy 52, 53 i 54:
  • Prof. dr hab. Jan Wroniszewski (biogramy staropolskie do  końca XVIII wieku)
  • Prof. dr hab. Rafał Wnuk (biogramy z XIX i XX wiek)
  • Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (ogólna refleksja o PSB) 

 około godz. 12.30  przerwa na kawę

  1. Dyskusja.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej ( 25 X 2019 r.)
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Podsumowanie posiedzenia.