Planowane hasła z serii podstawowej

Poniżej zamieszczamy listę planowanych haseł od nazwiska Tabaczyński do Wiśnioch.

Uprzejmie prosimy o przejrzenie listy oraz o wskazówki i propozycje w następujących kwestiach:

  1. Które osoby pominięto, choć zasługiwałyby na uwzględnienie w PSB. Prosimy o podanie krótkiego uzasadnienia.
  2. Które hasła można by skreślić i dlaczego? M.in. prosimy zwrócić uwagę, czy na liście nie znalazły się osoby żyjące, lub zmarłe po roku 2000, które zgodnie z zasadami wydawnictwa nie wchodzą do PSB. Zaznaczamy, że wobec luk w informacjach pochodzących z nekrologów, mogły się znaleźć na liście osoby, co do których zgonu nie mamy pewności.
  3. Które życiorysy byłby Pan (Pani) gotów opracować lub zrecenzować.
  4. Prosimy o podanie propozycji autorskich do innych życiorysów z zakresu reprezentowanej przez Pana (Panią) specjalności.
  5. Prosimy o ewentualne podanie nazwisk i adresów rodzin osób występujących na liście, a mogących udzielić informacji.

Uwagi i sugestie mogą być przekazane e-mailem (psb@ih.pan.krakow.pl) lub pismem na adres Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17. Będziemy uwzględniać jedynie zgłoszenia uwiarygodnione nazwiskiem i adresem (e-mailowym lub pocztowym).

Równocześnie informujemy, że:

  • przydzielanie konkretnych haseł autorom odbywa się na redakcyjnych zebraniach rozdzielczych. Do przyszłego autora kierujemy wpierw pytanie o zgodę na opracowanie życiorysu w określonym terminie, a po uzyskaniu jego akceptacji, wysyłamy umowę autorską. Od podpisania umowy do ukazania się tekstu drukiem mijają ok. dwa lata.
  • listy haseł tworzymy i publikujemy z kilkuletnim wyprzedzeniem. Hasła literę T (do hasła Turemko) zostały już w większości rozdzielone autorom. Pierwsze zamówienia haseł na litery U i V będziemy rozsyłać w l. 2021-2022.