23 października 2022 roku zmarł w wieku 108 lat prof. Marian Fuks - historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy i dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, zajmujący się historią Żydów w Warszawie, historią żydowskiej prasy, kultury, biografistyką oraz Holocaustem. Nasz autor, napisał 46 biogramów.