POLSKI  SŁOWNIK  BIOGRAFICZNY
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: psb@ih.pan.krakow.pl

P
olski Słownik Biograficzny
jest wydawnictwem wspólnym
Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
realizowanym przez
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
finansowanym w latach 2012-2016 przez program
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

P
olski Słownik Biograficzny
ukazuje się pod honorowym patronatem Sejmu RP


Ostatnia aktualizacja: 13 września 2012 (DA)