ADAM ZAGAJEWSKI

"Polski Słownik Biograficzny" w bibliotece w Houston
Z tomu Pragnienie, Kraków 1999

 

Książę Roman Sanguszko idzie przez Syberię
zagajewski autograf(Joseph Conrad poświęci mu opowiadanie).
Pod koniec długiego życia założy bibliotekę;
umrze jako powszechnie szanowany obywatel.


Maria Kalergis (zobacz: Muchanow, Maria)
- nie udowodnione związki z Ochraną;
połowa jej serca jest polska, druga połowa -

nie wiemy. Przyjaciółka Liszta i Wagnera,

uczennica Chopina. Opiekunka teatrów warszawskich,
na przemian patriotka i renegatka, renegatka i patriotka.
Kochał się w niej ubogi Norwid (zobacz: Norwid).
Kochał ją całym sercem.

Julian Klaczko: Był wzrostu małego, raczej gruby
... skłonny do egzaltacji. Miłości własnej
było dużo (Stanisław Tarnowski).
Być może nieślubny syn osławionego Pelikana

Błyskotliwy prozaik, ozdoba "Revue des Deux Mondes".
Współpracownik Czartoryskich, potem urzędnik
austriackiego ministerstwa (polskiego nie było).
Umrze w Krakowie, sparaliżowany, martwy.

I tylu innych: Antoni Czapski (* 1792),
studiował malarstwo w Anglii i Francji, mason
zagajewski pierwodruk
w loży "Cnotliwy Sarmata"; uosobienie prawości.
Joachim Namysł, pedagog - to już wiek dwudziesty.

I inne cienie, od A do S;
ten słownik nie może być skończony.

To jest twój kraj i twoja lakoniczność.
Twoja obojętność i twoje wzruszenie.

Tyle życia dla jednej ojczyzny.

Tyle śmierci dla jednego słownika