K O M U N I K A T

     W związku z epidemią koronawirusa zespół redaktorski od 16 marca 2020 r. do odwołania będzie pracował zdalnie.

 


 

 

Jubileusz Prezydent RP

 

 

 

 

Z okazji jubileuszu 80-lecia
Polskiego Słownika Biograficznego,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda                                       złożył Słownikowi życzenia i gratulacje.

 

Więcej informacji na temat jubileuszu znajdą Państwo w menu Wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

  

okladkaPolski Słownik Biograficzny (PSB) ukazuje się od roku 1935. Obejmuje – jak dotąd – 52 tomy zawierające ponad 28 tys. polskich życiorysów. Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery T). Co kilka miesięcy ukazuje się kolejny 160-stronicowy zeszyt; cztery zeszyty składają się na tom. Orientacyjny termin ukończenia serii głównej PSB to rok 2030.

PSB jest wydawnictwem wspólnym PAN i PAU realizowanym przez Instytut Historii PAN, finansowanym w l. 2012-16, 2020-23 przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. PSB objęty jest honorowym patronatem Sejmu RP (uchwała).

Od 16 grudnia 2014 poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie  pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl

Obecnie trwają prace nad tomem 53. Pierwszy zeszyt tego tomu (nr 216 ogólnej numeracji) ukazał się w styczniu 2020. Ostatnim opublikowanym hasłem jest „Teodorowicz Feliks”.