Zakład Polskiego Słownika Biograficznego otrzymał grant na opracowanie Listy Haseł do drugiej serii PSB, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa".

 

 


 

Serdecznie zapraszamy na profil naszego Słownika na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/polskislownikbiograficzny

 


 

     28 maja 2021 roku w Warszawie zmarł Profesor Henryk Samsonowicz, wielki historyk, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego

 


 

 

 

Jubileusz Prezydent RP

 

 

 

 

21 marca 2021 roku zmarł w Krakowie  Adam Zagajewski, polski poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali.

Przyjaciel Słownika.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

okladkaPolski Słownik Biograficzny (PSB) ukazuje się od roku 1935. Obejmuje – jak dotąd – 52 tomy zawierające ponad 28 tys. polskich życiorysów. Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery T). Co kilka miesięcy ukazuje się kolejny 160-stronicowy zeszyt; cztery zeszyty składają się na tom. Orientacyjny termin ukończenia serii głównej PSB to rok 2030.

PSB jest wydawnictwem wspólnym PAN i PAU realizowanym przez Instytut Historii PAN, finansowanym w l. 2012-16, 2020-23 przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. PSB objęty jest honorowym patronatem Sejmu RP (uchwała).

Od 16 grudnia 2014 poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie  pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl

Obecnie trwają prace nad tomem 54. Czwarty zeszyt  tomu 53 (nr 219 ogólnej numeracji) ukazał się w grudniu 2021. Ostatnim opublikowanym hasłem jest „Toeplitz Jerzy".